Tijdcontrolekaart

Waarom kijkt een navigator constant op z’n horloge?

Tijdens een rally heb je niet alleen tijdcontroles bij de start en het einde van de proef om je wedstrijdtijd te berekenen. De gehele route vanaf de start van een rally tot en met de finish van de rally wordt via tussentijdse controles en voorgeschreven rijtijden geregeld zodat de rally ordelijk en veilig verloopt. Op deze manier starten auto’s in een bepaalde volgorde zodat de noodzaak tot inhalen op de proef wordt geminimaliseerd. Ook is er een maximum aan de toegestane vertraging onderweg. De proeven vinden plaats op de openbare weg en kunnen slechts beperkte tijd worden afgezet. Het risico van het lopen van mensen op de proef wordt ook groter als er tijdgaten tussen doorkomsten van auto’s ontstaan.

Wijk je als equipe ook maar een minuut af van de voorgeschreven meldtijd bij deze tussentijdse controles dan staan daar straffen op. Elke minuut dat je te vroeg meld, wordt simpelweg bij je wedstrijdtijd opgeteld. Dit zijn hele dure fouten voor het klassement. Te laat melden wordt minder zwaar bestraft in Nederland. Je mag maximaal 15 minuten te laat zijn zonder gevolgen bij een tijdcontrole, maar op een dag mag je opgeteld maar 30 minuten te laat zijn geweest anders wordt je uit de wedstrijd genomen. In het buitenland wordt te laat komen zwaarder gestraft. Elke minuut te laat is 10 seconden wedstrijdtijd straf. Het is de taak van de navigator om het tijdschema in de gaten te houden en te zorgen dat de rijder zich in de juiste minuut meld bij elke tijdcontrole.

Tijdkaart

Bij de start van een rally krijg je als equipe een tijdkaart waarop al je doorkomsttijden worden genoteerd bij de verschillende tijdcontroles. Dit is het belangrijkste document tijdens de wedstrijd. Verlies je deze kaart, dan wordt je uit de wedstrijd gehaald.

Hieronder een voorbeeld van een ingevulde tijdkaart. In het eerste blok rijden we van tijdcontrole TC 6B naar TC 6C. De ‘Actual Time’ is de tijd dat de equipe daadwerkelijk heeft ingeklokt bij de TC. Bij TC 6B was de equipe om 16:38. De ‘Target Time’ is de voorgeschreven rijtijd naar de volgende tijdcontrole. De navigator telt daarom de target time op bij actual time om de ideale aankomsttijd te berekenen bij de volgende TC (dit mag je voor jezelf noteren in de kolom ‘competitor use’: het rode pijltje volgen). In dit geval dus 16:38 + 34 minuten = 17:12.Bij elke TC wordt je daadwerkelijke aankomsttijd geregistreerd en als navigator bereken je weer de ideale aankomst tijd voor de volgende tijdcontrole. Bestaat er een verschil tussen de ideale aankomsttijd en de daadwerkelijk aankomsttijd, dan krijgt de equipe een straf opgelegd. Elke minuut te vroeg inklokken wordt bij je wedstrijdtijd opgeteld, dus dat is funest voor je klassement. Elke minuut te laat inklokken wordt niet direct bestraft in Nederland, maar je mag per tijdcontrole niet meer dan 15 minuten vertraging hebben en in totaal niet meer dan 30 minuten per dag, anders wordt je uit de wedstrijd genomen. Dit betekent dat als je pech onderweg heb, je maar heel beperkt tijd hebt om het op te lossen. Het halen van de tijdcontroles tussen de proeven wordt dan een wedstrijd op zichzelf. Dit maakt het rally rijden extra zwaar: je bent bij tegenslag continue in de weer om in de wedstrijd te blijven, naast het rijden van een goede tijd op de proeven zelf.

Start- en finishcontroles op een proef

Als je voor de start staat van een proef is het vak iets anders opgebouwd zoals je ziet. Er zijn nu extra vakken beschikbaar voor het noteren van de finishtijd en de wedstrijdtijd (= verschil starttijd en finishtijd). Het principe blijft zelfde: het rode pijltje volgen en voor jezelf de ideale tijd invullen in de laatste kolom. In ‘Provisional’ wordt je verwachte starttijd ingevuld (altijd drie minuten meer dan je aankomsttijd bij de eerste tijdcontrole voor de start (17:20 + 3 = 17:23) zodat je je kan voorbereiden voor de start. Vervolgens rijd je door naar de startstreep als de deelnemer voor je is vertrokken. Daar wordt je daadwerkelijke starttijd ingevuld bij ‘Actual Time’. Die kan afwijken door oponthoud; in ons geval 1 minuut later: 17:24. Dat geeft niets, dat is overmacht, je sluit gewoon achteraan aan.

Na de Vliegende Finish is er na een paar honderd meter een Stop Finish tijdcontrole waar je ‘Finish Time’ wordt genoteerd. Als navigator controleer je dan met je eigen stopwatch of de ingevulde tijden niet te veel afwijken van de eigen geklokte tijden. Als de navigator het ‘OK’ geeft, mag de rijder verder rijden. Je bent als equipe zelf verantwoordelijk voor de juiste registraties op de tijdkaarten.

Bij je ‘Actual Time’ (starttijd) tel je als navigator weer de ideale rijtijd op zodat je weet wanneer je je weer moet melden bij de volgende tijdcontrole; in dit geval TC 8 wat de tijdcontrole is voor de start proef 8. Je hebt nu dus 20 minuten de tijd om proef 7 te rijden en vervolgens de verbindingsroute naar proef 8. Dus hoe sneller je rijdt op de proef, hoe meer tijd je over hebt tijdens de verbindingsroute.

Recente video's:Meer video's